Referenser

Publicerad Av den 4 Jan 2012 I Genomförda workshops, Ordkanoner

Hey & Gott Nytt År!

Jag tänkte inleda vårterminen 2012 med att låta tre lärare få beskriva mitt och Ordkanons arbete i klassrummet.
Vi kan kalla det för referenser om vi vill.

Trevlig läsning!

/ Matiss Silins, verksamhetsansvarig. 

 Christian Lindh, Tullengymnasiet. 

Att få elever att arbeta med fri skrivning och det fria ordet samt att förmedla glädje i att skapa med pennan i sin hand. Detta gör Matiss Silins på ett genomgående fantastiskt sätt. Genom sitt engagemang och personliga lidelse ökar han elevernas motivation och lust att skapa, ibland utan att eleverna själva vet om det mycket på grund av smarta och genomtänkta upplägg inom ramen för hans workshop.

Lärare jobbar mycket med elevernas språkliga utveckling, deras förmedlande av känslor och åsikter på ett nyanserat sätt samt elevernas självständighet och variation i sitt språk. Detta både muntligt och skriftligt. Om Matiss själv tänkt på att koppla sina övningar inom workshopen till de nationella målen för svenskämnet vet jag inte. Vad jag vet är att övningarna inom densamma fungerar fantastiskt bra både som grund och som målinriktat arbete med sikte på de nationella målen för svenskämnet.

Matiss inspirerar inte bara elever i deras utveckling utan även lärare och personal som medverkat under Matiss workshops.

 

Ingrid Derbring och Susanne Frostenäs, Sandgärdskolan.

Matiss Silins har sedan fyra år återkommande arbetat med lyrikprojekt  i årskurs åtta på Sandgärdskolan som finansieras av Kulturrådets satsning Skapande skola. Projektet pågår i sex veckor och planeras tillsammans av Matiss med skolans  ansvariga svensklärare.

Projektets mål är att eleverna skall prova på kreativt skrivande och träna sin muntliga förmåga och dessutom lära känna lyrikens kännetecken och begrepp utifrån välkända  klassiska såväl som  moderna poeter. Projektets final är en poetryslamtävling där eleverna tävlar med sina skrivna alster och som Matiss leder.

Projektet har varit mycket uppskattat av alla elever och lärare och har blivit en tradition på skolan.

Matiss kreativa skrivande med eleverna har gett en riktig injektion i svenskämnet och berikar också den mer traditionella poesiundervisningen. Matiss inspirerar eleverna  att våga experimentera med språket både muntligt och skriftligt. Samarbetet mellan Matiss och ansvariga svensklärare har alltid fungerat bra. Han är alltid seriös och förstår att poesi är en mycket viktig del av svenskämnet och därmed är projektet väl förankrat i Lgr11.

 

Posta ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *