Skapande skola nästa termin!

Posted by on Jan 25, 2017 in Ordkanoner

Nu är vi en bra bit in i nya terminen men redan nu behöver vi ha koll på nästa.

Ordkanonerna är ute på skolor i hela Sverige och gör det de gör bäst. Men för att vi skall kunna inspirera och instruera under våra workshops i skrivande och snackande gäller det att ni på skolorna söker medel inför nästa år. Ansöningstiden för skapande skola går ut 2/2 och hur du ansöker läser du om på den här sidan www.kulturradet.se/Skapande-skola/Ansokan/

Post a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *