Ordkanons pedagogiska poeter!

Ordkanon har över tio års erfarenhet av skapande skola, inspirerande workshops och spoken word!

Hur det startade

2008 tänkte Matiss Silins att det kan ju var praktiskt med företag när en nu börjat göra några poesiframträdanden och workshops inom poetry slam. En hemsida som folk hittar till kan vara bra också då ingen kan stava till Matiss Silins (Uttalas Mattis Sillinjsch). Ordkanon.se låter ju bra tänkte Matiss. Sedan visade det sig att det är bra med ett namn som inte är knuten till en speciell person, om en själv inte kan ta uppdraget men vill passa det till en kollega. Matiss kontaktade de redan etablerade estradpoeterna Lovisa Appelkvist och Oskar Hanska. Tillsammans bollade de lite idéer kring hur ett nätverk kan se ut. Efter tio års bollande och tusentals besök i svenska skolor har vi blivit störst i landet inom workshops i spoken word.

Hur det blev

Vad som började med en idé och en löst sammansatt grupp på tre personer har nu blivit ett rikstäckande nätverk av pedagogiska poeter som dessutom blivit experter på Skapande skola-projekt. Vi är rutinerade, världskända, viktiga, kreativa, komiska och engagerande estradpoeter, poetry slam-mästare och spoken word artister. Vi är också pedagogiska poeter – allihop.

Klicka här för frågor, bokning och kontaktuppgifter.