För poeter

SIDAN UNDER OMBYGGNAD - Här ska det finnas information och tips för yrkesverksamma poeter. Se nedan.

Ursäkta röran, men …

… vissa saker kan du finna här redan nu:

Annat kommer du finna om ett tag:

  • Mallar för kontrakt
  • Mall för fakturering
  • Instruktioner om korrekt fakturering (moms, resor, m.m.)
  • Länkar till relevanta artiklar om spoken word m.m.
  • Mer information om momsregler
  • Info som efterfrågas av poet och medlemmar i nätverket.

Vad menas med yrkesverksam?
Ordkanon AB förmedlar scenpoeter som har varit aktiva i minst 3 år med ett minimum av 10 arvoderade uppdrag per år, eller motsvarande. Ordkanon tar även hänsyn till eventuell annan erfarenhet av scenkonst och pedagogik vid förmedling och rekrytering. En helhetsbedömning görs av poetens kompetens, lämplighet och erfarenhet vid varje förmedling för att uppnå Ordkanons kvalitetsmål: Att alltid förmedla kunniga, engagerande, inspirerande och kompetenta scenpoeter.

Ur Ordkanons Vision

”Vi strävar efter att stärka yrkesstoltheten för scenpoeter genom att ytterligare etablera och befästa professionen samt att möjliggöra en ekonomiskt hållbar sysselsättningsgrad inom scenpoesi.”

”Vi önskar att se konstformen utvecklas och invecklas. Vi vill erbjuda forum för kunskapsutbyte och ge yrkesverksamma scenpoeter möjlighet att satsa på kreativa projekt som utmanar och stärker konstformen. Vi vill öppna upp för kommande generationer att ta sig an spoken word som konstnärlig uttrycksform och göra den till sin.”

Vi är mer & fler …

och tillsammans blir vi bättre. Kontakta Ordkanon om du har fler idéer om hur vi scenpoeter och spoken word-artister kan stärka vår yrkesroll.

Läs om våra poeter