Om oss

Ordkanon är Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi. Vi är ett nätverk av poesimästare och mästarpedagoger med över tio års erfarenhet av föreställningar, föreläsningar och workshops. Just den erfarenheten har även gjort oss till experter på projekt inom “skapande skola”. Dessutom är vi stolta mottagare av Bokmässans Bildningsstipendium 2019.

Poetisk idé

På den här sidan nämns orden spoken word och scenpoet många gånger. Spoken word är muntlig litteratur. Det är textskaparens sätt att direkt få kontakt med publiken. Spoken word kan vara berättelser, dikter, hip hop, komedi, politik, trams och djupaste allvar. Spoken word är ett möte mellan poet och publik.

Med scenpoesi menar vi helt enkelt poesi som framförs av en poet på scen. All scenpoesi är spoken word men inte all spoken word är scenpoesi. Därför skiljer vi på det bredare begreppet spoken word och det smalare scenpoesi. Samtliga poeter i nätverket ordkanon har sin grund i något slags spoken word.

Poetry slam är en tävling i scenpoesi och spoken word. De allra flesta av Ordkanons poeter har sin bakgrund inom poetry slam. Några av oss har vunnit tunga titlar både i Sverige och internationellt. Ingen annanstans finner du så många svenska mästare i poetry slam som i nätverket Ordkanon.

Vad är Ordkanon?

Ordkanon är tre saker. För det första är vi ett nätverk av professionella scenpoeter som sträcker sig över hela Sverige. För det andra är vi en förmedling som matchar arrangörers och kultursamordnares önskningar till rätt poet, pedagog eller pedagogiska poet. För det tredje är vi ett aktiebolag med en tydlig ambition: att engagera professionella scenpoeter för att stärka yrkesstoltheten i Spoken word-branschen och verka för att artisterna själva skall kunna få bättre kontroll över sitt konstnärliga arbete.

Ordkanon består av ett fyrtiotal poeter som alla har sin grund inom spoken word, scenpoesi och/eller poetry slam. Ordkanon förmedlar yrkesverksamma scenpoeter som varit aktiva med framträdanden och workshops i minst 4 år eller har motsvarande erfarenhet. Alla våra poeter har dessutom olika spetskompetenser, vi är stolta att presentera våra: utgivna författare, retorikexperter, legitimerade lärare, skådespelare, kulturproducenter, hip hop artister, journalister, låtskrivare, skrivpedagoger, vispoeter, komiker, dramatiker, spelutvecklare, radiopratare samt Sveriges första spoken wordpedagog!

 

Bokmässans Bildningsstipendium 2019

Bokmässans bildningsstipendium tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans. Juryn har beslutat att 2019 års bildningsstipendium ska tilldelas Ordkanon, med motiveringen:

”Språkets kraft kan förändra världen. Ordkanon demokratiserar orden och ger varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse. Genom att skapa bilder med ord och förflytta dem i människors sinnen skapas nya verkligheter. Att äga sitt språk och kommunicera är en mänsklig rättighet som ständigt hålls levande genom Ordkanons arbete.” 

Läs mer om stipendiet här.

 

Ordkanons Vision

Vi vill, önskar och strävar! Vår vision består av fyra punkter som i sin tur riktar sig till de fyra delar som utgör vårt arbete.

FÖR DELTAGARE, ELEVER & PUBLIK
Vi vill sprida kreativitet och kunskap genom scenpoesi och spoken word. Vi vill fördjupa er relation till det skrivna och talade ordet, tillgängliggöra språket och visa på vilken värdefull tillgång det är. Vi vill ge er verktyg för att kunna utnyttja er yttrandefrihet på mesta och bästa sätt.

FÖR UPPDRAGSGIVARE
Vi står för en kvalitetssäkring gentemot bokare. När du bokar en scenpoet via Ordkanon så är du garanterad att personen som besöker dig är yrkesverksam och har gedigen erfarenhet och kompetens inom det område som efterfrågas.

FÖR NÄTVERKET
Vi strävar efter att stärka yrkesstoltheten för scenpoeter genom att ytterligare etablera och befästa professionen samt att möjliggöra en ekonomiskt hållbar sysselsättningsgrad inom scenpoesi.

FÖR KONSTFORMEN
Vi önskar att se konstformen invecklas och utvecklas. Vi vill erbjuda forum för kunskapsutbyte och ge yrkesverksamma scenpoeter möjlighet att satsa på kreativa projekt och samarbeten som utmanar och stärker konstformen. Vi vill öppna upp för kommande generationer att ta sig an spoken word som konstnärlig uttrycksform och göra den till sin.

 

Historien om Ordkanon

 

Hemsidan ordkanon.se skapades 2008 för att presentera scenpoeten Matiss Silins verksamhet med workshops inom spoken word, poetry slam och kreativt skrivande. Hemsidan utvecklades snart till ett nätverk för att förmedla även andra scenpoeters föreställningar, föreläsningar och workshops.
I över tio år har Matiss och nätverkets poeter besökt klassrum, aulor, konferenser, teatrar, galor, mästerskap i poesi, fritidsgårdar, festivaler, företag, fortbildningar, utbildningar, folkbildningar och otaliga scener med framträdanden och föredrag.
Idag är Ordkanon ett företag med poesi och pedagogik i fokus i vårt arbete gentemot skola, kulturarrangörer, bibliotek och näringsliv.

 

Pedagogisk idé

Matiss Silins som grundat nätverket Ordkanon kallar sig gärna för Sveriges första spoken wordpedagog. Så vitt vi vet så har ingen annan kallat sig det före 2007. Just det året började Matiss ge sig ut i skolor för att hålla lektioner och workshops kring poetry slam och spoken word. Vi kallar det spoken wordpedagogik, det är vår grej.
Spoken wordpedagogiken handlar inte endast om att först skriva en text och sedan läsa upp den inför klassen, det vet vi att vi inte är först med. Det som är specifikt för oss är att vi försöker se pedagogiska verktyg i alla delar av poetry slam och skapandet av spoken word.
Spoken word handlar om mötet mellan text och publik. Under våra workshops guidar vi deltagarna hela vägen från idé till succé. Tillsammans genererar poeter och deltagare idéer, skapar text, redigerar manus, fixar till flödet, preppar poeterna och peppar publiken.
När vi skriver utgår vi hela tiden från att det här är text som skall läsas högt. Detta innebär bland annat att stavning och korrekt språk inte är vår första prioritering. Vår första prioritering är att sätta fart på fantasin och snurr på idéerna.
När vi sedan kommer ut på våra föreläsningar och kurser för lärare behåller vi våra grundtankar och jobbar enligt samma pedagogiska metoder även med vuxna men då på ett vuxnare sätt.

 

Några av fundamenten i vår pedagogik är:

  • Ditt sätt är roligare än rätt sätt.
  • I spoken word kan ingen höra hur du stavat.
  • Inspiration går före information.

– Matiss Silins

Ordkanon ger dig ordet!

Vi ger dig kreativa verktyg och skrivregler att följa eller bryta om du vill. Vi har vårdat och ovårdat språk, akademiska termer och internetslang. Vi har spoken word, scenpoesi och poetry slam samt allt som kommer på köpet i form av skrivande, kreativitet, muntlig framställning och skaparglädje.

Ordkanon besöker gärna dina elever, din scen, dina kursdeltagare eller ditt företag. Vi är mästare på föreställningar, föreläsningar och workshops inom spoken word och poesi. Vi är även rutinerade aktörer för Skapande skola.

Läs mer om vad vi gör