Om Ordkanon

Ordkanon är Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi. Vi är ett nätverk av poesimästare och mästarpedagoger med över femton års erfarenhet av föreställningar, föreläsningar och workshops. Vi finns i hela landet, från Vidsel i norr till Malmö i söder.

Ordkanon förmedlar yrkesverksamma scenpoeter som varit aktiva med framträdanden och workshops i minst fyra år eller har motsvarande erfarenhet. Alla våra poeter har dessutom olika spetskompetenser – hos oss hittar du spoken word-pedagoger som dessutom är utgivna författare, retorikexperter, legitimerade lärare, skådespelare, socialpedagoger, kulturproducenter, hip hop-artister, journalister, låtskrivare, skrivpedagoger, vispoeter, komiker, dramatiker, spelutvecklare och radiopratare!

 

Vår vision

Ordkanons huvuduppdrag är att förmedla uppdrag till professionella scenpoeter. Ordkanon är också ett nätverk som utgörs av sina medlemmar. Vi arbetar med att främja scenkonsten med fokus på spoken word, estradpoesi, poetry slam och scenpoesi. Vår vision består av fyra delar:

 

För deltagare och publik

Vi vill dela vår kreativitet med er. Vi gör vårt konstnärskap tillgängligt genom poesi och pedagogik. Våra poeter inspirerar till skrivande och erbjuder nya nycklar till språket.

 

För uppdragsgivare

Ordkanon är en kvalitetssäkring. Vi garanterar att varje förmedlad poet har den erfarenhet och kompetens som uppdraget kräver.

 

För nätverket

Ordkanon stärker yrkesstoltheten för scenpoeter. Vi erbjuder medlemmarna ett fördjupat nätverkande, fortbildning samt riktlinjer för kontrakt och villkor.

 

För konstformen

Vi vill vara en del i arbetet med att utveckla konstformen. Ordkanon erbjuder forum för kunskapsutbyte och ger poeter möjlighet att satsa på kreativa projekt som utmanar och stärker deras konstnärskap.

 


 

 

Bokmässans Bildningspris 2019

Bokmässans bildningspris tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans. 2019 tilldelades vi i Ordkanon priset, med motiveringen:

”Språkets kraft kan förändra världen. Ordkanon demokratiserar orden och ger varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse. Genom att skapa bilder med ord och förflytta dem i människors sinnen skapas nya verkligheter. Att äga sitt språk och kommunicera är en mänsklig rättighet som ständigt hålls levande genom Ordkanons arbete.” 

Läs mer om priset här.

ORDLISTA

SPOKEN WORD – Samlingsbegrepp för muntlig litteratur.
Allt från berättelser, dikter och hip hop, till komedi, politik, trams och djupaste allvar.
SCENPOESI – Poesi som framförs av en poet på scen. All scenpoesi är spoken word, men inte all spoken word är scenpoesi.
POETRY SLAM – Tävlingar i scenpoesi och spoken word.
MC/EMCEE – Master of Ceremonies, personen som leder ett poetry slam.
ORDKANON – Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi.