Om Ordkanon

Ordkanon är Sveriges första och största förmedling av spoken word och scenpoesi. Vi är ett nätverk av poesimästare och mästarpedagoger med över femton års erfarenhet av föreställningar, föreläsningar och workshops. Vi finns i hela landet, från Vidsel i norr till Malmö i söder.

Ordkanon förmedlar yrkesverksamma scenpoeter som varit aktiva med framträdanden och workshops i minst fyra år eller har motsvarande erfarenhet. Alla våra poeter har dessutom olika spetskompetenser – hos oss hittar du spoken word-pedagoger som dessutom är utgivna författare, retorikexperter, legitimerade lärare, skådespelare, socialpedagoger, kulturproducenter, hip hop-artister, journalister, låtskrivare, skrivpedagoger, vispoeter, komiker, dramatiker, spelutvecklare och radiopratare!

 

Vår vision

Ordkanon är lika delar ett nätverk för professionella poeter och en förmedling som matchar arrangörers och kultursamordnares önskningar till rätt poet, pedagog eller pedagogiska poet. Vi arbetar såväl för deltagare, elever och publik som för uppdragsgivare, konstformen i stort och de poeter som ingår i vårt nätverk. Därför har vi delat in vår vision i fyra delar:

 

För deltagare, elever och publik

Vi vill sprida kreativitet och kunskap genom scenpoesi och spoken word. Vi vill fördjupa er relation till det skrivna och talade ordet, tillgängliggöra språket och visa på vilken värdefull tillgång det är. Vi vill ge er verktyg för att kunna utnyttja er yttrandefrihet på mesta och bästa sätt.

 

För uppdragsgivare

Vi står för en kvalitetssäkring gentemot bokare. När du bokar en scenpoet via Ordkanon så är du garanterad att personen som besöker dig är yrkesverksam samt har erfarenhet och kompetens inom det område som efterfrågas.

 

För nätverket

Vi strävar efter att stärka yrkesstoltheten för scenpoeter genom att ytterligare etablera och befästa professionen samt att möjliggöra en ekonomiskt hållbar sysselsättningsgrad inom scenpoesi.

 

För konstformen

Vi önskar att se konstformen utvecklas och invecklas. Vi vill erbjuda forum för kunskapsutbyte och ge yrkesverksamma scenpoeter möjlighet att satsa på kreativa projekt som utmanar och stärker konstformen. Vi vill öppna upp för kommande generationer att ta sig an spoken word som konstnärlig uttrycksform och göra den till sin.

 


 

 

Bokmässans Bildningspris 2019

Bokmässans bildningspris tilldelas en person eller organisation som med bildning som verktyg arbetar för att främja kunskap, kritiskt tänkande, demokrati och tolerans. 2019 tilldelades vi i Ordkanon priset, med motiveringen:

”Språkets kraft kan förändra världen. Ordkanon demokratiserar orden och ger varje människa rätten till sitt eget uttryck och sin egen berättelse. Genom att skapa bilder med ord och förflytta dem i människors sinnen skapas nya verkligheter. Att äga sitt språk och kommunicera är en mänsklig rättighet som ständigt hålls levande genom Ordkanons arbete.” 

Läs mer om priset här.