Vill du också bli en del av Ordkanon?

Ordkanon är både en förmedling av poesi och ett nätverk som utgörs av våra medlemmar. Vårt huvuduppdrag är att förmedla yrkesverksamma poeter till framträdanden, workshops, föreläsningar och konstnärliga samarbeten. Vi arbetar också med att främja scenkonsten med fokus på spoken word, estradpoesi, poetry slam och scenpoesi, och vill vara en del i att stärka yrkesstoltheten för scenpoeter. Inom nätverket tar vi fram riktlinjer för kontrakt och villkor, erbjuder fortbildningar och arbetar med att erbjuda forum för kunskapsutbyte, nätverkande och sammanhang. Är du intresserad av att ingå i nätverket, och kanske också förmedlas till uppdrag? Kika igenom våra kriterier nedan och hör av dig!

Ordkanon är en kvalitetssäkring. Vi garanterar att varje förmedlad poet har den erfarenhet och kompetens som uppdraget kräver.

-ur Ordkanons Vision.

 

 

Allmänna kriterier för förmedling

 

För att förmedlas av Ordkanon skall du uppfylla minst ett av följande kriterier.

  • Du har varit aktiv inom spoken word i minst 2 år med ett minimum av 10 arvoderade framträdanden per år, eller motsvarande.
  • Du har arbetat inom någon annan scenkonst -och- har dessutom utmärkt dig inom poetry slam eller spoken word-scenen i Sverige eller internationellt.
  • Godkända arbetsprov. Du är tidigare utgiven eller har en bred repertoar som går att tillgodogöra sig på annat sätt, till exempel via sociala medier. Arbetsproverna bedöms av verksamhetsansvarig.

Dessutom görs en helhetsbedömning av kompetens, lämplighet och erfarenhet vid varje enskild förmedling. Ordkanons mål är att alltid förmedla kunniga, engagerande, inspirerande och kompetenta scenpoeter.

 

 

Skapande skola

 

För förmedling till aktiviteter finansierade av Skapande skola utgår vi från Kulturrådets kriterier. Dessa kriterier kan du läsa mer om HÄR.

 

 

Kriterier för Ordkanons interna nätverk och facebook-grupp

 

För att kunna delta i nätverkets facebook-grupp, aktiviteter, samtal och utbildningar krävs minst ett av följande kriterier:

  • Du uppfyller något av de allmänna kriterierna gällande förmedling.
  • Du har fått en förfrågan om förmedling via Ordkanon.
  • Du har engagerat dig inom spoken word, till exempel genom poetry slam eller liknande tävling, minst två säsonger och dessutom börjat genomföra arvoderade uppdrag.

 

 

 

Vill du också bli en del av Ordkanon? Kontakta oss via formuläret nedan: