Allmän info för dig som poet

De här sidorna är för dig som är yrkesverksam scenpoet. Här hittar du information och tips som är tänkta att inspirera, stötta och stärka dig i ditt arbete. Vi har samlat allt ifrån arvodesrekommendationer och fakturamallar till länkar och checklistor. Du som ingår i nätverket får dessutom tillgång till vår unika övningsbank, full med roliga skriv- och uppläsningsövningar på tema scenpoesi och spoken word.

Sidan är under uppbyggnad, här kommer du snart att finna ännu fler matnyttiga tips för scenpoeter!

 

Vill du ingå i nätverket Ordkanon?

Ordkanon är på ständig jakt efter poeter och pedagoger som brinner för spoken word och vill hålla workshops, föreläsningar eller framträdanden. Vi förmedlar yrkesverksamma poeter, och söker dig som varit aktiv i minst tre år med ett minimum av tio arvoderade uppdrag per år – eller som har motsvarande erfarenhet. Vi tar även hänsyn till eventuell annan erfarenhet av scenkonst och pedagogik vid förmedling och rekrytering, och gör en helhetsbedömning av kompetens, lämplighet och erfarenhet.

Vill du ingå i vårt nätverk? Kontakta oss idag!

Bli Ordkanon - kontakta oss här!